Prachuap Khiri khan FairyRun

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565  เวลา 05.00 – 0800 น.
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ปิดรับสมัคร

 • 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป หญิง : รุ่น ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี , 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 550 บาท
  ชาย/หญิง รุ่น
  อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) มีการแข่งขัน / สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะ

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์
  - วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00-22.00 น.
  - วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 04.00-05.00 น.
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก และสายรัดข้อมือ (ใช้เข้าชมคอนเสิร์ต)

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่นลำดับที่ 1 - 5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565
- เวลา 05.00 น. วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.15 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.30 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 08.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมการแข่งขันฯ